Přihlásit se
 • 09
  bře
  Nová ortofotomapa ČR
  Ve všech aplikacích je dostupná nová ortofotomapa pro východní část území ČR, území ORP bylo snímkováno 16.05.2022 (viz panel Vrstvy - Ortofoto ČÚZK).
  Zdroj ČÚZK 
 • 09
  bře
  Proběhla aktualizace výkresů ÚP obcí Chtotěvice, Janské Lázně a Rtyně
  V mapové aplikaci Územní plány obcí byly zaktualizované rastry výkresů ÚP Chotěvice, Janské Lázně a Rtyně. 
 • 05
  pro
  Nový portál GIS
  Mapový portál Města Trutnov nabízí nový vzhled, mapové aplikace jsou rozděleny do jednotlivých kategorií v levém menu a otevřou se jedním kliknutím v názvu kategorie.